Legislacja

Potwierdzenie czynności

Formularz o potwierdzeniu czynności niezapisanych na urządzeniu kontrolującym (niedopełnione dane na karty kierowcy)

Rozporządzenie nr 1054/2020 (Pakiet mobilności)

z dnia 15. lipca 2020, tzw. pakiet mobilności, który koryguje rozporządzenie nr 561/2006 (maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku)

Rozporządzenie nr 403/2016

z dnia 18. marca 2016, klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych na najpoważniejsze naruszenia (NN), bardzo poważne naruszenia (BPN), poważne naruszenia (PN) względem rozporządzenia nr 561/2016 oraz nr 165/2014

Rozporządzenie nr 165/2014

z dnia 4. lutego 2014, o kartach kierowców oraz tachografach, uchylające rozporządzenie nr 3821/85 (znany również jako AETR) po skorygowanou rozporządzenia nr 561/2006

Rozporządzenie nr 581/2010

z dnia 1. lipca 2010, konkretyzuje maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z kart kierowców oraz tachografów

Rozporządzenie nr 561/2016

z dnia 15. marca 2006, koryguje obowiązkowy czas przerwy, max. czas prowadzenia pojazdu i inne (mówiąc szybko, zastępuje dotychczas ważny AETR)

Rozporządzenie nr 3821/85

z 20. grudnia 1985, znany również jako „AETR”.