Co dadzą nam smart tachografy?

  • DATACHO.pl
  • 25. 03. 2019

15. 6. 2019 weszło w życie rozporządzenie o tachografach nr 165/2014, które nakazuje producentom pojazdów ciężarowych montować  w nich tzw. smart tachografy. Nowe tachografy (znane również pod nazwą cyfrowych tachografów drugiej generacji) mają znacznie ułatwić kontrolę oraz większe przestrzeganie czasu odpoczynku kierowców. Jakie konkretne zmiany to przyniesie wytłumaczymy w następującej części tekstu.

Prosztsza kontrola kierowców

Kiedyś kiedy organ kontroli chciał przeprowadzić kontrolę dotrzymywania maksymalnego czasu prowadzenia oraz minimalnego czasu odpoczynku, musiał wpierw takiego kierowcę w pojeździe zatrzymać i manualnie pobrać wszystkie dane, a następnie je zanalizować. Obie te czynności trwały bardzo długo, przez co również ilość dziennych kontrol była wyraźnie limitowane czasem. Nowe tachografy głównie rozwiązują ten czasowy problem, tak aby organy kontroli mogły pobierać na odległość dane konkretnego pojazdu i to nawet podczas prowadzenia ów pojazdu. Wyobraźmy sobie sytuację:

Pojazd ciężarowy jedzie po autostradzie, lewym pasem go mija pojazd organu kontroli. MOsoby z organu kontroli na lewym pasie sami zadecydują, czy skontrolują akurat ten pojazd ciężarowy. Zamiast zatrzymywania kierowcy i manualnej kontroli, odeślą ze swojego pojazdu sygnał do tachografu kontrolowanego pojazdu ciężarowego, a ten w odpowiedzi z powrotem kontroli wyśle niektóre informacje (listę typowych usterek, przekroczenie dopuszczalnej ładowności). Na podstawie tych informacji kontrola może potem zdecydować, czy chce zatrzymać pojazd i poddać je dogłębnej kontroli.

Monitorowanie pojazdów

Urządzenia rejestrujące będą monitorować lokalizację pojazdu podczas:

  • początku jazdy
  • na końcu jazdy
  • po 3 h jazdy

Nie będą stale wysyłać danych, ale tylko losowo. Ten system nie będzie służył do kontroli trasy pojazdu firmom transportowym, ale organom kontroli do skontrolowania przjecganej odległości. Jednocześnie czas tachografu będzie skonfigurowany z czasem satelitarnym. Tę opcję zapewnia wbudowany nośnik GNSS (Globální navigační satelitní systém, Galileo).

Nove (kompatybilne) rodzaje kart

Oprócz nowych tachografów zaczną również obowiązywać nowe rodzaje kart. Z wyjątkiem karty warsztatu, wszystkie karty będą kompatybilne. Oznacza to:

  • nowa karta kierowcy będzie kompatybilna ze starym tachografem
  • nowy tachograf będzie kompatybilny ze starą kartą

W takiej sytuacji nie będziesz mial możliwości w pełni używać wszystkich możliwości smart tachografu i będą się na nim tylko i wyłącznie zapisywać dane, które się na nim zapisywały już wcześniej (prędkość, czas, ewidencja czynności kierowcy...). Kiedy będzie się zbliżał koniec ważności karty, kierowcy będzie wydany już nowy rodzaj karty. Nie zmienia to jednak faktu, że można poprosić o wymianę na nową kartę nim skończy się termin ważności starej karty.