12 Awaria transmisji

  • Datacho.cz
  • 11. 10. 2021

Czasami się zdarza, że może się podczas pobierania danych z tachografu pojawić ostrzeżenie: "12 Awaria transmisji" albo po prostu "kod usterki 12”.

Co oznacza kod 12?

Tachograf podczas przygotowywania danych dla czytnika tachografów przegląda dane dzień po dniu i czasami natrafi na dzień, w którym nie ma jakiejkolwiek aktywności (może być to spowodowane odłączeniem pojazdu od akumulatora lub z innego nieznanego powodu).

Dlatego się na ekranie tachografu pojawi to ostrzeżenie. Wystarczy wcisnąć przycisk OK na tachografie i napis zniknie.

Błąd nie ma wpływu na pobieranie danych z tachografu, jest to tylko powiadomienie, a po wciśnięciu przycisku dane dalej będą się pobierały.